Urządzenia
W naszej ofercie znajdują się urządzenia wykonane ze stali kwasoodpornej od stali 304/316L po stale Hastelloy i Duplex. Wykończenie powierzchni dobieramy do wymagań danego procesu, zwykle nie gorsze niż Ra<0.8, polerowane lub elektropolerowane.
USŁUGI
OBSŁUGA
W naszej ofercie są:

-Reaktory
-Bioreaktory
-Mieszalniki
-Mieszalniki homogenizujące
-Mieszalniki przejezdne -Stacje mieszające
-Stacje mycia CIP / COP/ systemy SIP
-Zbiorniki procesowe i magazynowe
-Układy roztwarzania i dozowania proszków
Urządzenia pomocnicze:

-Zespoły grzewczo – chłodzące (TCU)
-Systemy pomp próżniowych
-Pomosty obsługowe
-Windy do transportu surowców
-Nalewaczki -Stacje rozładunku Big-Bag
-Linie procesowe
-Wymienniki ciepła