Kwalifikacja
USŁUGI
Dokumentacja, uruchomienie,
kwalifikacja i walidacja (CQV)
Wraz z urządzeniami dostarczamy opracowania dokumentacji projektowej, wykonawczej, powykonawczej schematy P&ID, layouty, rysunki szczegółowe i złożeniowe 2D projektowanych urządzeń i instalacji. Wszystkie elementy mające kontakt z produktem posiadają certyfikaty materiałowe 3.1 oraz niezbędne dopuszczenia m.in. FDA.

Ze szczególną uwagą przygotowujemy dokumentacje FAT i SAT oraz kwalifikacyjne DQ, IQ, OQ, PQ. Wszystkie dokumenty mogą być przygotowane zarówno w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim. Dokumentacja powstaje w pełnej zgodności z obowiązującymi wytycznymi i normami.
Projekty
Etapy współpracy
KONSULTACJA
I POMYSŁ
Analizujemy obecnie prowadzone procesy, sprawdzamy dostępną infrastrukturę, badamy i oceniamy surowce i produkty. Dzielimy się naszym doświadczeniem pełniąc rolę konsultantów i doradców.
TECHNOLOGIA I OBLICZENIA
Weryfikujemy nasze rozwiązania pod kątem doboru pomp oraz średnic rurociągów, wydajności energii grzewczej oraz chłodzącej w celu zoptymalizowania strat ciśnienia i zużycia surowców.
PROJEKTOWANIE I MODEL 3D
Wykonujemy modele 3D, layouty 2D oraz rysunki złożeniowe i izometryczne poszczególnych urządzeń przeznaczone do szczegółowej weryfikacji przez klienta.
KOMPLEKSOWA REALIZACJA
Prace montażowe realizowane są zawsze poprzez doświadczony personel. Wykonywane urządzenia i rurociągi podlegają wszelkim normom ciśnieniowym oraz maszynowym.
URUCHOMIENIA I KWALIFIKACJA
Uczestniczymy we wszystkich fazach kwalifikacji, w zależności od wymagań kontraktu. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do certyfikacji.