Realizacje
Kompletna linia badawcza składająca się ze stref biologicznej wraz z ruchomym wypełnieniem oraz strefy elektrochemicznej o objętości 15 L. Bioreaktory wyposażone w napowietrzanie drobnopęcherzykowe. Poszczególne elementy połączone wspólną instalacją zaworowo-rurociągową. System sterowania półautomatyczny typu SCADA. Instalacja w pełni prototypowa będąca częścią wniosku patentowego.
PARAMETRY
INSTALACJA ELEKTROBIOLOGICZNEGO
REAKTORA HYBRYDOWEGO
Zbiornik retencyjny V=220l
Bioreaktor hybrydowy 2x V=20l
Zbiornik procesowy fazy dodatkowej V=15l
Osadnik wtórny V=100l
Układ dozowania roztworu
System dozowania substratu organicznego, system kontroli i pomiaru PH
Automatyczne układy pompujące Montaż zaworów i rurociągów