Realizacje
Kompletna linia technologiczna do produkcji wielu wariantów form płynnych opartych na bazie glikoli, wodorotlenków wraz z systemem roztwarzania zagęstników. Instalacja została rozbudowana o układy grzewcze z zamkniętym obiegiem zasilane parą oraz centralny układ chłodzący chiller i chłodnie wentylatorowe. Instalacja pracująca w trybie automatycznym. Urządzenia przystosowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem ATEX. Zakres dostawy obejmował budowę, nadzór oraz odbiory hali technologicznej – pełniono rolę generalnego wykonawcy nad całą realizacją.
PARAMETRY
Półtechniczna instalacja do wytwarzania
i badań wodnych dyspersji nanorurek
Temperatura max. 120°C
Ciśnienie zbiorników: atm
Ciśnienie płaszczy grzewczych: 4bar.