Realizacje
Kompletna linia technologiczna przygotowania, mieszania i rozlewu form płynnych w branży przemysłowych koncentratów myjących. Instalacja pracująca w trybie automatycznym z  systemem recepturowym wyposażona m.in. w funkcje mycia automatycznego, współpraca z 5 liniami rozlewającymi w zależności od typu produktu. Możliwość wyprodukowania ponad 50 rodzajów produktów o zróżnicowanych parametrach fizykochemicznych (wysokie lepkości oraz ciecze nienewtonowskie).
PARAMETRY
LINIA TECHNOLOGICZNA PRODUKCJI DETERGENTÓW
Temperatura max. 100°C
Ciśnienie zbiorników: atm
Mieszalnik V=500L, 1 szt.
Mieszalnik V=2000L, 2 szt.
Mieszalnik V=4000L, 1szt.
Zbiornik V=2000L, 2 szt.