Instalacje procesowe
REALIZACJE
GALERIA
Projektujemy i wykonujemy złożone instalacje procesowe dla przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego, kosmetycznego, spożywczego, a także chemicznego. Projektowane instalacje zawsze są dopasowane do wymogów danego procesu. Wraz z przedstawicielami zamawiającego analizujemy poszczególne rozwiązania na:

-schematach blokowych -bilansach masowo-energetycznych,
-schematy przepływu procesu PFD (process flow diagram) ,
-schematy oprzyrządowania i orurowania P&ID (piping and instrumentation diagram),
-layoutach zamaszynowania 2D -modelach 3D instalacji.

Dobieramy i optymalizujemy aparaty produkcyjne, systemy pompowe oraz niezbędne urządzenia kontrolno-pomiarowe.
Obliczamy zużycie mediów energetycznych oraz określamy czasy trwania poszczególnych procesów.
Proponujemy zarówno instalacje w pełni automatyczne, oparte na systemach recepturowych, 4 gdzie rola operatora ograniczona jest do minimum, przez instalacje pół automatyczne po instalacje sterowane ręcznie w przypadku instalacji prototypowych i badawczo-rozwojowych.

Montaże instalacji oparte są o zespoły doświadczonych spawaczy i monterów, bazujemy na projektach orurowania w postaci modelu przestrzennego, dokumentacji izometrycznej wraz z wymaganymi opracowaniami towarzyszącymi jak listy BOM, line-listami itp.