Realizacje
Cztery Zespołu Urządzeń Ciśnieniowych do produkcji plastyfikatorów dla jednej z największych firm chemicznych w Polsce. W skład zespołów wchodziły mieszalniki ciśnieniowo próżniowe, kolumna rektyfikacyjna oraz skraplacz oparów. Urządzenia były częścią istniejącej aparatury stąd prace montażowe wymagały demontażu oraz modernizacji istniejących aparatów. Przeprowadzono pełne czynności odbiorowe z jednostkami notyfikowanymi zarówno pod względem ciśnieniowym (PED) jak i generowania stref zagrożonych wybuchem (ATEX). Dostarczono system sterowania pozwalający na  kontrolę i monitoring poszczególnych stref procesu rektyfikacji.
PARAMETRY
Instalacja reaktorów chemicznych
(produkcja ftalanów, 4x1000 L)
Temperatura max. 195°C
Ciśnienie zbiornika: -1/+1bar
Ciśnienie płaszcza grzewczego: 8bar
Pojemność zbiornika: 300l
Wykończenie powierzchni wewnątrz Ra<0.8
Czujniki temperatury, ciśnienia
Zawory automatyczne i regulacyjne
Układ chłodzący z możliwością odzysku ciepła